Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

ZAPYTANIE OFERTOWE NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Komisja Przetargowa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zaprasza zainteresowanych do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. i 2020 r.
Wypis z danych makroekonomicznych przedsiębiorstwa:
- suma bilansowa: 26 000 000 PLN
- kwota przychodów: 13 000 000 PLN
- stan zatrudnienia: 47 etatów

Ogłoszenie o przetargu pn.: Sprzedaż energii elektrycznej do PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie

Ogłoszenie
o zamówieniu sektorowym
I. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4
Tel. (029) 742 34 76
REGON 550382872, NIP 7620008850
II. Tryb zamówienia.
Zamówienie sektorowe
III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.
www.bip.pecwyszkow.pl
IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.
” Sprzedaż energii elektrycznej do PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie”.

Załączniki do przetargu pn.: Sprzedaż energii elektrycznej do PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2019-08-30 09:38
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2019-08-30 09:41
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2019-08-30 09:46

Zapytanie ofertowe na dostawę taśmy przenośnikowej tkaninowo-gumowej

Prosimy o przedstawienie oferty na dostawę następujących taśm przenośnikowych tkaninowo – gumowych o następujących parametrach:
1. Taśma – przenośnik nawęglania:
• Szerokość taśmy: 800 mm
• Taśma zwykła, przeznaczona do transportu miału węglowego;
• Temperatura pracy -25oC do +60oC;
• Ilość przekładek: 3

Zapytanie ofertowe na dostawę wału śrubowego do przenośnika ślimakowo korytowego

Prosimy o przedstawienie oferty na dostawę wałów śrubowych do przenośnika ślimakowo korytowego (śrubowo  korytowego)  o następujących parametrach:

 1. Typ przenośnika PSK;
 2. Średnica 200 mm;
 3. Grubość spirali 4 mm;
 4. Rura ø 48,3 mm;
 5. Otwory pod czopy ø 35 mm;
 6. Materiał: R35;
 7. Zastosowanie: transport pyły ze spalania miału węglowego.

Długości wałów:

 1. L = 3480mm – ilość szt. 4.
 2.  L = 1950mm – ilość szt. 2.

Termin związania ofertą 1 miesiąc.

Oferta winna zawierać:

 • Cenę za 1 sztukę;
 • Okres gwarancji;
 • Warunki płatności;
 • Warunki dostawy;
 • Termin dostawy;
 • Karty katalogowe;

Osoba kontaktowa:

 • Grzegorz Salwin  tel.: 607 706 042

Termin składania ofert: 24.09.2019r.

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66§ 1 Kodeksu Cywilnego. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przeglądu ofert. PEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany procedury, a także odrzucenia jednej, wielu lub wszystkich ofert bez podania przyczyn i bez konieczności informowania o motywach swoich decyzji.

Wszelkie koszty udziału w postępowaniu każda strona ponosi we własnym zakresie, bez możliwości ich refundacji.

W ramach całego procesu negocjacji PEC Sp z o.o. Wyszków , zastrzega sobie prawo do:

 • swobodnego wyboru kontrahenta(ów), dostawcy(ów), a także odstąpienia od prowadzonej procedury (w całości lub części) bez podania przyczyny.
 • Przerywania lub zawieszania procedury w dowolnym momencie bez podania przyczyny,
 • Negocjowania zmian w każdej otrzymanej ofercie
 • Prowadzenia negocjacji oddzielnie z każdym z  potencjalnych partnerów, z kilkoma z nich albo ze wszystkimi równocześnie
 • Żądania dodatkowych informacji dotyczących dowolnego, potencjalnego partnera, dowolnej oferty lub jej elementów
 • Odmowy przyjęcia dodatkowych informacji dotyczących zmiany warunków ofert, chyba że będą one odpowiedzią na zadane przez PEC Sp .z o.o. pytania pisemne  lub też będą prezentowane w trakcie prowadzonych spotkań lub negocjacji z potencjalnymi partnerami lub zgodą PEC Sp. z o.o. Wyszków.
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2019-09-10 12:40

Opis strony

Redaguje: Grzegorz Salwin, tel. (029) 74 234 76, ul. Przemysłowa 4, 07-200 Wyszków

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 217305
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-08-30 09:44

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

[adres]: 07-200 Wyszków, ul. Przemysłowa 4

[NIP / REGON]: 7620008850 / 550382872
 

Dane kontaktowe

telefon: 29 74 234 76-77, 29 74 241 30

fax: 29 74 261 83

e-mail: sekretariat@pecwyszkow.pl

Godziny urzędowania

[dni - godziny] poniedziałek - piątek 7:30-15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 231443
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-18 06:34

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl