Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu pn.: Wykonanie projektu instalacji elektrycznej ciągu technologicznego nawęglania w wykonaniu przeciwwybuchowym

Ogłoszenie
o zamówieniu sektorowym

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4
Tel. (029) 742 34 76
REGON 550382872, NIP 7620008850
II. Tryb zamówienia.
Zamówienie sektorowe
III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.
www.bip.pecwyszkow.pl
IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie projektu instalacji elektrycznej ciągu technologicznego nawęglania w wykonaniu przeciwwybuchowym”.

Załączniki - Wykonanie projektu instalacji elektrycznej ciągu technologicznego nawęglania w wykonaniu przeciwwybuchowym

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-11-12 10:39
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-11-12 10:39
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-11-12 10:40
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-11-12 10:41
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-11-12 10:41
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-11-12 10:42
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-11-12 10:42
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-11-14 12:08

Wyjaśnienia nr 1 do SWIZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego pn.: Wykonanie projektu instalacji elektrycznej ciągu technologicznego nawęglania w wykonaniu przeciwwybuchowym”

W związku z zapytaniami jednego z oferentów informujemy, iż:

Zapytanie nr 1

1. Wg zapisów części III pkt 2.6 w zakresie oferty jest "nadzór autorski w trakcie realizacji przedmiotowego zadania". Prosimy o doprecyzowanie jaki zakres nadzoru autorskiego jest wymagany (konsultacje telefoniczne z projektantem, wizyty projektanta na obiekcie - jaka jest wymagana ilość takich wizyt). 

Odpowiedź:

Zależy od poprawności wykonania projektu wykonawczego. Z doświadczenia wynika, że będą to konsultacje telefoniczne oraz akceptację zmian do projektu.

Zapytanie nr 2


2. W części III pkt 3 SIWZ jest zapis: "Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji robót w części wykonania projektu budowlanego". Prosimy o wyjaśnienie, czy prace projektowe będące przedmiotem Państwa zamówienia będą częścią większego procesu inwestycyjnego, na który wymagane będzie pozwolenie na budowę i wykonanie projektu budowlanego? Jeśli planowana przez Państwa inwestycja ma polegać na dostosowaniu instalacji elektrycznych nawęglania do spełnienia wymogów "Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem", to wg naszej wiedzy nie jest wymagane wydanie projektu budowlanego, a jedynie projekt wykonawczy.

Odpowiedź:

Wyraz budowlanego został umieszczony błędnie. Inwestycja ma polegać na dostosowaniu instalacji elektrycznych nawęglania do spełnienia wymogów "Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem”.

Zapytanie nr 3


3. W części III pkt 3.3 SIWZ jest zapis: "Dokumentacja musi być uzgodniona i zatwierdzona w wymaganych urzędach i instytucjach". Prosimy o doprecyzowanie jakie uzgodnienia i zatwierdzenia będą przez Państwa wymagane ?

Odpowiedź:

Uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane prawem – jeżeli takie będą wymagane.

Zapytanie nr 4


4. Dotyczy części VIII SIWZ. Prosimy o wyrażenie zgody na realizację projektu do 28.02.2019.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na realizację projektu do 28.02.2019 roku.

Zapytanie nr 5

5. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami SIWZ Państwa zapytanie nie obejmuje projektów powykonawczych

Odpowiedź:

Zamówienie nie obejmuje projektów powykonawczych. 

 

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-11-20 11:34

Ogłoszenie o przetargu pn.: Wykonanie zmiany pozwolenia zintegrowanego.

Ogłoszenie
o zamówieniu sektorowym

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4
Tel. (029) 742 34 76
REGON 550382872, NIP 7620008850
II. Tryb zamówienia.
Zamówienie sektorowe
III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.
www.bip.pecwyszkow.pl
IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie zmiany pozwolenia zintegrowanego”.

Załączniki - Wykonanie zmiany pozwolenia zintegrowanego

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-11-21 10:44
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-11-21 10:45
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-11-21 10:46
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-11-21 10:46
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-11-21 10:50
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-11-21 10:51

Wyjaśnienia nr 1 do SWIZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego pn.: „Wykonanie zmiany pozwolenia zintegrowanego”

Zakres zadania nie obejmuje opracowanie   operatu przeciwpożarowego o którym mowa w art. 184 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska spełniającego wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy.

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-11-28 06:16

Opis strony

Redaguje: Grzegorz Salwin, tel. (029) 74 234 76, ul. Przemysłowa 4, 07-200 Wyszków

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 202819
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-11-21 10:50

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

[adres]: 07-200 Wyszków, ul. Przemysłowa 4

[NIP / REGON]: 7620008850 / 550382872
 

Dane kontaktowe

telefon: 29 74 234 76-77, 29 74 241 30

fax: 29 74 261 83

e-mail: sekretariat@pecwyszkow.pl

Godziny urzędowania

[dni - godziny] poniedziałek - piątek 7:30-15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 204408
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-02-05 12:49

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl