Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Wyszkowie Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.pecwyszkow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.pecwyszkow.pl

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:"Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejącej Ciepłowni Miejskiej poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa)" - Nr sprawy ( nr TED): 2020/S 113-273150 .

Ogłoszenie
o  zamówieniu   pn.:
Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejącej Ciepłowni Miejskiej poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa).

 I. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4
Miejscowość: Wyszków
Kod NUTS: PL924
Kod pocztowy: 07-200
Państwo: Polska
II. Tryb zamówienia.
W trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia sektorowego.
III. Adres strony internetowej na której zamieszczone są  dokumenty zamówienia .
www.bip.pecwyszkow.pl zakładka przetargi.
IV. Krótki opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie elektrociepłowni biomasowej w taki sposób, żeby zostały osiągnięte i utrzymane parametry na poziomie nie gorszym niż w ofercie, połączenie wybudowanej instalacji z istniejącą ciepłownią w jeden współpracujący i wspólnie obsługiwany, zautomatyzowany układ ciepłowniczy oraz wykonanie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego zgodnie z zapisami Umowy. Wybudowaną elektrociepłownię wyposażyć w kocioł parowy o mocy znamionowej min. 10,56 MW i wydajnościmin.12,50 t/h pary na potrzeby turbiny (plus potrzeby własne), opalany biomasą oraz turbina o mocy min. 2,07MWel na zaciskach generatora.

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2020-06-12 10:50

Załącznik do ogłoszenia o zamówieniu pn.:"Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejącej Ciepłowni Miejskiej poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa)” - Nr sprawy ( nr TED): 2020/S 113-273150

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2020-06-12 10:50

Informacje dodatkowe i wyjaśnienia do zamówienia o numerze TED 2020/S 113-273150

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2020-06-12 11:04

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:Wykonanie instalacji odpylania kotłów węglowych typ WR 25 spełniającej wymagania standardów emisyjnych dla średnich źródeł wytwarzania ciepła po roku 2022.

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4
Tel. (029) 742 34 76
REGON 550382872, NIP 7620008850
II. Tryb zamówienia.
Zamówienie sektorowe
III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.
www.bip.pecwyszkow.pl
IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: Wykonanie instalacji odpylania kotłów węglowych typ WR 25 spełniającej wymagania standardów emisyjnych dla średnich źródeł wytwarzania ciepła po roku 2022”  obejmujące wykonanie w systemie pod klucz układów odpylania spalin dla kotłów wodnych WR-25 nr 1, 2.
Ofertę należy przedstawić w następujących wariantach:
1. Jeden wspólny układ odpylania dla obu kotłów,
2. Dla każdego z dwóch kotłów oddzielny układ odpylania.

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2020-07-18 10:35
 • zmodyfikował: Grzegorz Salwin
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-18 10:34

Załącznik do ogłoszenia o zamówieniu pn.:Wykonanie instalacji odpylania kotłów węglowych typ WR 25 spełniającej wymagania standardów emisyjnych dla średnich źródeł wytwarzania ciepła po roku 2022

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2020-07-18 10:35

Informacje dodatkowe i wyjaśnienia do zamówienia pn.: Wykonanie instalacji odpylania kotłów węglowych typ WR 25 spełniającej wymagania standardów emisyjnych dla średnich źródeł wytwarzania ciepła po roku 2022

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2020-07-21 13:10

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Sprzedaż energii elektrycznej do PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie"

Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym
I. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4 Tel. (029) 742 34 76 REGON 550382872, NIP 7620008850
II. Tryb zamówienia. Zamówienie sektorowe
III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ. www.bip.pecwyszkow.pl
IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.
” Sprzedaż energii elektrycznej do PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie”.
Podstawowe parametry:
• Zużycie energii elektrycznej - szczyt: 315[MWh];
• Zużycie energii elektrycznej - pozaszczytem: 853 [MWh].

Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu pn.: ”Sprzedaż energii elektrycznej do PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie ”

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2020-09-09 08:07

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Wykonanie badań i pomiarów rozdzielni 15 kV"

Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4 Tel. (029) 742 34 76
REGON 550382872, NIP 7620008850
II. Tryb zamówienia.
Zamówienie sektorowe
III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.
www.bip.pecwyszkow.pl
IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie badań i pomiarów rozdzielni 15 kV”.

Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu pn.: ”Wykonanie badań i pomiarów rozdzielni 15 kV ”

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2020-09-09 10:06

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: " Dostawa sprzętu komputerowego"

Prosimy o przedstawienie oferty handlowej na:

 1. Dostawa pięć jednostek komputerowych;
 2. Dostawa pięciu monitorów;
 3. Dostawa systemu operacyjnego do w/w komputerów;
 4. Dostawa jednego urządzenia wielofunkcyjne;
 5. Dostawa jednego laptopa;
 6. Dostawa trzech pakietów Microsoft Office.
 7. Dostawa jednego projektora multimedialnego.

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2020-09-09 10:57

Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu pn.: " Dostawa sprzętu komputerowego"

 • Metryka

  • opublikował: Grzegorz Salwin
   data publikacji: 2020-09-09 10:56

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2020-09-09 10:57

Zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania antywirusowego.

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2020-09-10 10:35

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:"Dostawa ładowarki kołowej do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.."

Ogłoszenie
o zamówieniu pn.:
Dostawa ładowarki kołowej do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o..

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4
Tel. (029) 742 34 76
REGON 550382872, NIP 7620008850
II. Tryb zamówienia.
Zamówienie sektorowe
III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.
www.bip.pecwyszkow.pl
IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia pn.: „Dostawa ładowarki kołowej do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.” jest dostawa ładowarki kołowej, w ilości 1 szt., przeznaczonej do pracy w ciągu technologicznym podawania paliwa w postaci biomasy i miału węglowego w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie.

Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu pn.: ” Dostawa ładowarki kołowej do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.”

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2020-11-05 09:17

Informacje dodatkowe i wyjaśnienia do zamówienia pn.:Dostawa ładowarki kołowej do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2020-11-09 09:52

Opis strony

Redaguje: Grzegorz Salwin, tel. (029) 74 234 76, ul. Przemysłowa 4, 07-200 Wyszków

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 244766
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-11-16 08:30