Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Wyszkowie Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.pecwyszkow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.pecwyszkow.pl

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejącej Ciepłowni Miejskiej poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa).

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie,
Adres pocztowy: 07-200 Wyszków ul. Przemysłowa 4
II. Tryb zamówienia.
W trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia sektorowego.
III. Adres strony internetowej na której zamieszczone są  dokumenty zamówienia .
www.bip.pecwyszkow.pl zakładka przetargi.
IV. Krótki opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie elektrociepłowni biomasowej w taki sposób, żeby zostały osiągnięte i utrzymane parametry na poziomie nie gorszym niż w ofercie, połączenie wybudowanej instalacji z istniejącą ciepłownią w jeden współpracujący i wspólnie obsługiwany, zautomatyzowany układ ciepłowniczy oraz wykonanie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego zgodnie z zapisami Umowy. Wybudowaną elektrociepłownię wyposażyć w kocioł parowy o mocy znamionowej min. 10,56 MW i wydajności min.12,50 t/h pary na potrzeby turbiny (plus potrzeby własne), opalany biomasą oraz turbina o mocy min. 2,07 MWel na zaciskach generatora.

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2020-03-11 10:19
 • zmodyfikował: Grzegorz Salwin
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-11 09:42

Załącznik do Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejącej Ciepłowni Miejskiej poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa).

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2020-03-11 10:19

Informacje dodatkowe i wyjaśnienia do zamówienia o numerze TED 2020/S 050-117743

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2020-03-11 11:25

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Wykonanie kompleksowej usługi - pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu „Modernizacja istniejącej Ciepłowni Miejskiej poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa)”.

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4
Adres pocztowy: Wyszków
Miejscowość: Wyszków
Kod pocztowy: 07-200
Państwo: Polska
II. Tryb zamówienia.
W trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia sektorowego. ZAPYTANIE OFERTOWE
III. Adres strony internetowej na której zamieszczone są  dokumenty zamówienia .
www.bip.pecwyszkow.pl zakładka przetargi.
IV. Krótki opis przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zleca, a Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do świadczenia polegającego na pełnieniu obowiązków Inżyniera Kontraktu, w ramach którego przejmuje pełny nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą "Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejącej Ciepłowni Miejskiej poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa)”.

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2020-04-30 13:30
 • zmodyfikował: Grzegorz Salwin
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-30 13:28

Załącznik do Ogłoszenie o zamówieniu pn.:Wykonanie kompleksowej usługi - pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu „Modernizacja istniejącej Ciepłowni Miejskiej poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa)”

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2020-04-30 13:30

Informacje dodatkowe i wyjaśnienia do zamówienia pn.: Wykonanie kompleksowej usługi - pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu „Modernizacja istniejącej Ciepłowni Miejskiej poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa)” numer sprawy 1244048.

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2020-05-13 12:29

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Wykonanie, dostawa i montaż przenośnika taśmowego do układu nawęglania w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie. Powtórne ogłoszenie przetargu.

Ogłoszenie
o  zamówieniu   sektorowym

 I. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4 Tel. (029) 742 34 76

II. Tryb zamówienia.
Zamówienie sektorowe

III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.
www.bip.pecwyszkow.pl

IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jestWykonanie, dostawa i montaż przenośnika taśmowego do układu nawęglania w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie. Powtórne ogłoszenie  przetargu.
 2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca wykona :

2.1. Inwentaryzację stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do wykonania prac projektowych.
2.2.Zaproponowanie i uzgodnienie z Zamawiającym rozwiązań projektowych i technicznych.
2.3.Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej i uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód, decyzji i pozwoleń.
2.4.Wykonanie niezbędnych robót budowlanych w tym w szczególności: prace fundamentowe, przystosowanie budynku przesypu.
2.5.Wykonanie przenośnika taśmowego.
2.6.Montaż przenośnika taśmowego i jego połączenie z istniejącą częścią układu nawęglania wraz z jego uruchomieniem i próbami.
2.7.Szkolenie Zamawiającego

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2020-05-20 11:24

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu pn.: "Wykonanie, dostawa i montaż przenośnika taśmowego do układu nawęglania w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie. Powtórne ogłoszenie przetargu.

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2020-05-20 11:24

Opis strony

Redaguje: Grzegorz Salwin, tel. (029) 74 234 76, ul. Przemysłowa 4, 07-200 Wyszków

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 228374
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-28 18:58