Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Wyszkowie Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pecwyszkow.pl

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:"Dostawa elementów pokładu rusztu do kotła WR 25"

Ogłoszenie
o zamówieniu sektorowym

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4
Tel. (029) 742 34 76
REGON 550382872, NIP 7620008850
II. Tryb zamówienia.
Zamówienie sektorowe
III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.
www.bip.pecwyszkow.pl
IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.
Dostawa elementów pokładu rusztu do kotła WR 25.

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu pn.: ”Dostawa elementów pokładu rusztu do kotła WR 25 ”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Salwin
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2024-07-11 13:50

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:"Wykonanie kontroli rocznej stanu technicznego komina żelbetowego oraz komina stalowego"

Prosimy o przedstawienie oferty na wykonanie kontroli rocznej stanu technicznego:
A. Komina żelbetowego;
B. Komina stalowego.
Zakres kontroli musi być wykonany zgodnie obowiązującym prawem, przepisami i normami.
I. Komin żelbetowy:
1. Zakres kontroli:
• trzon żelbetowy,
• przewody stalowe,
• wewnętrzne i zewnętrzne elementy osprzętu stalowego,
2. Charakterystyka komina:
• Trzon żelbetowy o stałej średnicy 6,6 m z dwoma przewodami spalinowymi, stalowymi o średnicy 1,8 m izolowanymi
• Wysokość komina H= 110m

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:"Wykonanie dostaw biomasy drzewnej w formie zrębki"

Ogłoszenie
o zamówieniu sektorowym
I. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4
Tel. (029) 742 34 76
REGON 550382872, NIP 7620008850
II. Tryb zamówienia.
Zamówienie sektorowe
III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.
www.bip.pecwyszkow.pl
IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.
” Wykonanie dostaw biomasy drzewnej w formie zrębki”
1. Dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy biomasy będącej naturalną substancją pochodzącą z produkcji leśnej – wykorzystywanej w leśnictwie i przerobie drewna – wyłącznie z pozostałości z obróbki drewna oraz niebędąca niebezpieczną i niezawierającą żadnych zanieczyszczeń chemicznych w ilości ok. 19 800 Mg w okresie od sierpnia 2024 r. do końca kwietnia 2025 r..

Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu pn.: ” Wykonanie dostaw biomasy drzewnej w formie zrębki”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Salwin
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2024-06-20 14:56

Wyjaśnienia do ogłoszenia pn.:"Wykonanie dostaw biomasy drzewnej w formie zrębki"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Salwin
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2024-06-24 13:44

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:"Dostawa liczników ciepła"

Ogłoszenie
o zamówieniu sektorowym
I. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4
Tel. (029) 742 34 76
REGON 550382872, NIP 7620008850
II. Tryb zamówienia.
Zamówienie sektorowe
III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.
www.bip.pecwyszkow.pl
IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.
Dostawę liczników ciepła.

Załączniki do ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Dostawa liczników ciepła"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Salwin
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2024-05-17 07:34

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:"Dostawa, montaż i uruchomienia prostownika buforowego"

Ogłoszenie
o zamówieniu sektorowym

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4
Tel. (029) 742 34 76
REGON 550382872, NIP 7620008850
II. Tryb zamówienia.
Zamówienie sektorowe
III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.
www.bip.pecwyszkow.pl
IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.
Prosimy o przedstawienie oferty na: Dostawę, montaż i uruchomienia prostownika buforowego.

Załączniki do ogłoszenie o zamówieniu pn.:"Dostawa, montaż i uruchomienia prostownika buforowego"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Salwin
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2024-04-17 06:39

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:"Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych"

Ogłoszenie
o zamówieniu sektorowym

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4
Tel. (029) 742 34 76
REGON 550382872, NIP 7620008850
II. Tryb zamówienia.
Zamówienie sektorowe
III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.
www.bip.pecwyszkow.pl
IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.
Dostawę i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych.

Załączniki do ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Salwin
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2024-03-29 10:17

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:" Dostawa materiałów preizolowanych w/g załączonego zestawienia(Załącznik nr1) loco magazyn PEC Sp. z O.O. w Wyszkowie."

Ogłoszenie
o zamówieniu sektorowym

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4
Tel. (029) 742 34 76
REGON 550382872, NIP 7620008850
II. Tryb zamówienia.
Zamówienie sektorowe

III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.
www.bip.pecwyszkow.pl
IV. Opis przedmiotu zamówienia.
Dostawa materiałów preizolowanych o n/w właściwościach w/g załączonego zestawienia

Załączniki do ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Dostawa materiałów preizolowanych w/g załączonego zestawienia(Załącznik nr1) loco magazyn PEC Sp. z O.O. w Wyszkowie." "

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Salwin
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2024-03-29 10:17

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:"Dostawę przepustnic międzykołnierzowych"

Ogłoszenie
o zamówieniu sektorowym

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4
Tel. (029) 742 34 76
REGON 550382872, NIP 7620008850
II. Tryb zamówienia.
Zamówienie sektorowe
III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.
www.bip.pecwyszkow.pl
IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.
Przepustnica międzykołnierzowa DN-250, DN-200, DN-150 kołnierze, śruby

Załączniki do ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Dostawa przepustnic międzykołnierzowych"

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2024-03-29 10:17

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:"Dostawa części do odżużlaczy typ OZ-57"

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4
Tel. (029) 742 34 76
REGON 550382872, NIP 7620008850
II. Tryb zamówienia.
Zamówienie sektorowe
III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.
www.bip.pecwyszkow.pl
IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.
Prosimy o przedstawienie oferty na dostawę następujących elementów do:
A. Elementy do odżużlacza zgrzebłowego typ OZ-57 :
1. Koło transportowe z otw. fi 65 – ilość 8 szt.
2. Ślizg wymienny żeliwny, montowany na śruby do odżużlacza – ilość 38 szt.

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:"Dostawa i uruchomienie agregatu prądotwórczego"

Ogłoszenie
o zamówieniu sektorowym
I. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4
Tel. (029) 742 34 76
REGON 550382872, NIP 7620008850
II. Tryb zamówienia.
Zamówienie sektorowe
III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.
www.bip.pecwyszkow.pl
IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.
Dostawę i uruchomienie agregatu prądotwórczego.

Załączniki do ogłoszenie o zamówieniu pn.:"Dostawa i uruchomienie agregatu prądotwórczego"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Salwin
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2024-01-16 12:28
 • zmodyfikował: Grzegorz Salwin
  ostatnia modyfikacja: 2024-01-19 08:13

Wyjaśnienia do ogłoszenia o zamówieniu pn.:"Dostawa i uruchomienie agregatu prądotwórczego"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Salwin
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2024-01-19 08:14
 • zmodyfikował: Grzegorz Salwin
  ostatnia modyfikacja: 2024-01-19 08:14

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:"Sprzedaż energii elektrycznej wyprodukowanej w układzie wysokosprawnej kogeneracji w PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie"

Ogłoszenie
o zamówieniu sektorowym
I. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4
Tel. (029) 742 34 76
REGON 550382872, NIP 7620008850
II. Tryb zamówienia.
Zamówienie sektorowe
III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.
www.bip.pecwyszkow.pl
IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.
” Sprzedaż energii elektrycznej wyprodukowanej w układzie wysokosprawnej kogeneracji w PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie”.

Załączniki do ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Sprzedaż energii elektrycznej wyprodukowanej w układzie wysokosprawnej kogeneracji w PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Salwin
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2023-09-15 11:57

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: " Dostawę i montaż baterii akumulatorów"

Ogłoszenie
o zamówieniu sektorowym
I. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4
Tel. (029) 742 34 76
REGON 550382872, NIP 7620008850
II. Tryb zamówienia.
Zamówienie sektorowe
III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.
www.bip.pecwyszkow.pl
IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.
Dostawę i montaż baterii akumulatorów.
V. Informacja o możliwości złożenia ofert częściowych.

Załączniki do ogłoszenie o zamówieniu pn.:" Dostawę i montaż baterii akumulatorów"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Salwin
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2023-09-12 14:13

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO"

OFERTA PRZETARGOWA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Komisja Przetargowa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zaprasza zainteresowanych do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. i 2024 r.
Wypis z danych makroekonomicznych przedsiębiorstwa:
- suma bilansowa: 96 000 000 PLN
- kwota przychodów: 30 000 000 PLN
- stan zatrudnienia: 43 etaty

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: " Wykonanie dostawy miału węglowego"

Ogłoszenie
o zamówieniu sektorowym
I. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4
Tel. (029) 742 34 76
REGON 550382872, NIP 7620008850
II. Tryb zamówienia.
Zamówienie sektorowe
III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.
www.bip.pecwyszkow.pl
IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.
” Wykonanie dostawy miału węglowego”.
1. Dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy miału węglowego M II A typ 31.2-32.1 warunkowo Zamawiający dopuszcza typ 32.2 w ilości ok.5 000 Mg w roku 2023.

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu pn.: ” Wykonanie dostawy miału węglowego”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Salwin
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2023-07-18 12:20

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Zapytanie ofertowe na wykonanie kontroli rocznej stanu technicznego komina żelbetowego oraz komina stalowego"

Prosimy o przedstawienie oferty na wykonanie kontroli rocznej stanu technicznego:
A. Komina żelbetowego;
B. Komina stalowego.
Zakres kontroli musi być wykonany zgodnie obowiązującym prawem, przepisami i normami.
I. Komin żelbetowy:
1. Zakres kontroli:
• trzon żelbetowy,
• przewody stalowe,
• wewnętrzne i zewnętrzne elementy osprzętu stalowego

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: " Dostawa materiałów preizolowanych_2023"

Ogłoszenie o  zamówieniu   sektorowym

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4 Tel. (029) 742 34 76 REGON 550382872, NIP 7620008850

II. Tryb zamówienia.

Zamówienie sektorowe

 III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.

www.bip.pecwyszkow.pl

IV. Opis przedmiotu zamówienia.
Dostawa materiałów preizolowanych o n/w właściwościach w/g załączonego zestawienia
1. Rury i kształtki stalowe preizolowane w izolacji z twardej pianki poliuretanowej.
2.  Rura osłonowa z polietylenu (PEHD).
3. Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie do sieci ciepłowniczych wraz z pianką izolacyjną i korkami   określane w wyszczególnieniu  jako zestaw złącza.
4. System alarmowy Brandes.
5. Parametry pracy sieci ciepłowniczej 130/70oC; Pmax=1,6 MPa;

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Salwin
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2023-04-24 06:43
 • zmodyfikował: Grzegorz Salwin
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-24 06:46

Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu pn.: ” Dostawa materiałów preizolowanych_2023”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Salwin
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2023-04-24 06:43

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:"Wykonanie dostawa biomasy drzewnej w formie zrębków - przetarg 2"

Ogłoszenie
o zamówieniu sektorowym
I. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4
Tel. (029) 742 34 76
REGON 550382872, NIP 7620008850
II. Tryb zamówienia.
Zamówienie sektorowe – powtórzony przetarg
III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.
www.bip.pecwyszkow.pl
IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.
” Wykonanie dostawa biomasy drzewnej w formie zrębków – przetarg 2”
1. Dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy biomasy będącej naturalną substancją pochodzącą z produkcji leśnej – wykorzystywanej w leśnictwie i przerobie drewna – wyłącznie z pozostałości z obróbki drewna oraz niebędąca niebezpieczną i niezawierającą żadnych zanieczyszczeń chemicznych w ilości ok. 32 000 Mg w okresie maj 2023 do kwiecień 2024.

Załączniki do Ogłoszenia pn.: "Wykonanie dostawa biomasy drzewnej w formie zrębków - przetarg 2"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Salwin
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2023-04-04 08:42

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejącej Ciepłowni Miejskiej poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa)" - Nr sprawy (nr TED): 2020/S 113-273150

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:
Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejącej Ciepłowni Miejskiej poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa).

 1. Nazwa i adres Zamawiającego
  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4
  Miejscowość: Wyszków
  Kod NUTS: PL924
  Kod pocztowy: 07-200
  Państwo: Polska
 2. Tryb zamówienia
  W trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia sektorowego.
 3. Adres strony internetowej na której zamieszczone są dokumenty zamówienia
  www.bip.pecwyszkow.pl zakładka przetargi.
 4. Krótki opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie elektrociepłowni biomasowej w taki sposób, żeby zostały osiągnięte i utrzymane parametry na poziomie nie gorszym niż w ofercie, połączenie wybudowanej instalacji z istniejącą ciepłownią w jeden współpracujący i wspólnie obsługiwany, zautomatyzowany układ ciepłowniczy oraz wykonanie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego zgodnie z zapisami Umowy. Wybudowaną elektrociepłownię wyposażyć w kocioł parowy o mocy znamionowej min. 10,56 MW i wydajnościmin.12,50 t/h pary na potrzeby turbiny (plus potrzeby własne), opalany biomasą oraz turbina o mocy min. 2,07MWel na zaciskach generatora.

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2020-06-12 10:50

Załącznik do ogłoszenia o zamówieniu pn.:"Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejącej Ciepłowni Miejskiej poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa)” - Nr sprawy ( nr TED): 2020/S 113-273150

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2020-06-12 10:50

Informacje dodatkowe i wyjaśnienia do zamówienia o numerze TED 2020/S 113-273150

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2020-06-12 11:04

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Dostawa materiałów preizolowanych loco magazyn PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie."

Ogłoszenie
o zamówieniu sektorowym
I. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4
Tel. (029) 742 34 76
REGON 550382872, NIP 7620008850
II. Tryb zamówienia.
Zamówienie sektorowe
III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.
www.bip.pecwyszkow.pl
IV. Opis przedmiotu zamówienia.
Dostawa materiałów preizolowanych o n/w właściwościach w/g załączonego zestawienia

Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu pn.: Dostawa materiałów preizolowanych loco magazyn PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie.

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2021-03-25 07:57

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Wykonanie naprawy komina żelbetowego o wysokości 110 m"

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4 Tel. (029) 742 34 76 REGON 550382872, NIP 7620008850
II. Tryb zamówienia.
Zamówienie sektorowe
III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.
www.bip.pecwyszkow.pl
IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: Wykonanie naprawy komina żelbetowego o wysokości 110 m jest wykonanie następujących prac

Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu pn.: ” Wykonanie naprawy komina żelbetowego o wysokości 110 m”

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2021-04-13 11:29

Informacje dodatkowe i wyjaśnienia do Ogłoszenia o zamówieniu pn.: ”Wykonanie naprawy komina żelbetowego o wysokości 110 m” ”

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2021-04-19 10:17

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Sprzedaż energii elektrycznej do PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie"

Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym

I. Nazwa i adres Zamawiającego Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4 Tel. (029) 742 34 76 REGON 550382872, NIP 7620008850
II. Tryb zamówienia. Zamówienie sektorowe
III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ. www.bip.pecwyszkow.pl
IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia. ” Sprzedaż energii elektrycznej do PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie”.
Podstawowe parametry:
• Zużycie energii elektrycznej - szczyt: 318[MWh];
• Zużycie energii elektrycznej - pozaszczytem: 862 [MWh].

Załączniki i wyjaśnienia do Ogłoszenia o zamówieniu pn.: Sprzedaż energii elektrycznej do PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2021-08-16 10:05
 • zmodyfikował: Grzegorz Salwin
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-30 09:30

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:"Badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. i 2022 r."

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2021-08-30 11:29

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Sprzedaż energii elektrycznej do PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie". Powtórne ogłoszenie przetargu.

Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym

 1. Nazwa i adres Zamawiającego
  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4 Tel. +48 (29) 742 34 76 REGON 550382872, NIP 7620008850
 2. Tryb zamówienia.
  Zamówienie sektorowe
 3. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.
  www.bip.pecwyszkow.pl
 4. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.
  ”Sprzedaż energii elektrycznej do PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie” Powtórne ogłoszenie przetargu.
  Podstawowe parametry:
  Zużycie energii elektrycznej - szczyt: 318[MWh];
  Zużycie energii elektrycznej - pozaszczytem: 862 [MWh].

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2021-09-07 11:49
 • zmodyfikował: Grzegorz Salwin
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-07 11:50

Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu pn.: "Sprzedaż energii elektrycznej do PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie". Powtórne ogłoszenie przetargu

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2021-09-07 11:49

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:"Wykonanie badań i pomiarów rozdzielni 15 kV"

Ogłoszenie o  zamówieniu   sektorowym

 I. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4 Tel. (029) 742 34 76 REGON 550382872, NIP 7620008850
II. Tryb zamówienia.
Zamówienie sektorowe
III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.
www.bip.pecwyszkow.pl
IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jestWykonanie badań i pomiarów  rozdzielni 15 kV.
2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca wykona między innymi :

 • Pomiar rezystancji izolacji;
 • Pomiar ochrony przeciwporażeniowej (pomiary napięcia rażenia);
 • Badanie kabli średniego napięcia;
 • Badanie obwodów wtórnych – zabezpieczeń i automatyki;
 • Badanie zabezpieczeń;
 • Przegląd, regulacja napędów i badanie wyłączników;
 • Badanie przekładników prądowych;
 • Badanie przekładników napięciowych;
 • Pomiar rezystancji uziomów;
 • Pomiar rezystancji uziemienia ochronnego;
 • Sprawdzenie działania układów sterowania i sygnalizacji poszczególnych pól.
 • Wystawienie protokołów z w/w pomiarów i badań w tym wykaz ewentualnych usterek.
 • Wykonawca wykona całość prac niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2021-09-16 12:41

Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu pn.: "Wykonanie badań i pomiarów rozdzielni 15 kV"

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2021-09-16 12:41

Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego komina żelbetowego oraz komina stalowego

Prosimy o przedstawienie oferty na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego:
A. Komina żelbetowego;
B. Komina stalowego.

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: " Wykonanie modernizacji kotła WR 25 polegającej na zmniejszeniu mocy w paliwie z 36,25 MW na 19,52 w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie."

Ogłoszenie o  zamówieniu   SEKTOROWYM

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4 Tel. (029) 742 34 76 REGON 550382872, NIP 7620008850
II. Tryb zamówienia.
Zamówienie sektorowe.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień” obowiązującym w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
III. Sposób udostępnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy pobrać ze strony internetowej  www.bip.pecwyszkow.pl , zakładka przetargi.

IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.

” Wykonanie modernizacji kotła WR 25  polegającej na zmniejszeniu mocy w paliwie z 36,25 MW na 19,52 oraz wykonanie remontu rusztu kotła WR 25 w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie”.

  W ramach realizacji zamówienia Wykonawca wykona :
1. Uzgodnienie w UDT dokumentacji technologicznej wykonania zawierające:
- Sposób przeprowadzenia modernizacji i zastosowane technologie,
- Zakres badań doraźnych,
- Zakres dokumentacji powykonawczej.

2. Demontaż ekranu meandrowego składającego się z 45 sztuk rur o średnicy o 38x2.9 o łącznej masie 1970 kg.
3. Demontaż 2 sztuk komór z rury o średnicy o 219.1x14.2 (masa komór: 195 + 170 = 265 kg) wraz z izolacją termiczną o grubości ok. 100mm.
4. Demontaż rur o średnicy o 101.6x5.6 o łącznej masie 750 kg wraz z izolacją termiczną o grubości ok. 100mm.
5. Obcięcie króćców na 2 komorach dolnych kotła i wykonanie den zaślepiających.
6. Wykonanie i montaż tabliczki kotłowej.
7. Wykonanie hydraulicznej próby ciśnieniowej całego kotła podczas odbioru UDT.
8. Naprawa ceramiki kotła.
9. Montaż czujnika temperatury w górnym sklepieniu kotła w miejscu po zdemontowanym ekranie meandrowym.
10. Odtworzenie izolacji termicznej.   
11. Wykonanie badania efektywności energetycznej dla potwierdzenia nowej mocy kotła.
12. Uczestnictwo w odbiorze UDT.
13. Wykonawca wykona całość prac niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2022-01-11 12:56

Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu pn.: ” Wykonanie modernizacji kotła WR 25 polegającej na zmniejszeniu mocy w paliwie z 36,25 MW na 19,52 w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie.”

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2022-01-11 12:56

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:"Dostawa łańcucha górniczego"

Ogłoszenie
o zamówieniu sektorowym
I. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4
Tel. (029) 742 34 76
REGON 550382872, NIP 7620008850
II. Tryb zamówienia.
Zamówienie sektorowe
III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.
www.bip.pecwyszkow.pl
IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.
Dostawę łańcucha do odżużlacza zgrzebłowego typ OZ-57 :
1. Łańcuch górniczy 18x64 wymiary wg. PN-G-46701- C kl. C po 7 ogniw parowany –ilość: 272 sztuk;
2. Zamek boczny 18x64 kl. C wg.: PN-G-46696 z otw. fi 21 mm – ilość: 270 sztuk.

Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu pn.: "Dostawa łańcuch górniczego"

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2022-02-14 11:48

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:"Dostawa części do odżużlaczy typ OZ-57"

Ogłoszenie
o zamówieniu sektorowym
I. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4
Tel. (029) 742 34 76
REGON 550382872, NIP 7620008850
II. Tryb zamówienia.
Zamówienie sektorowe
III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.
www.bip.pecwyszkow.pl
IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.
Prosimy o przedstawienie oferty na dostawę następujących elementów do odżużlacza zgrzebłowego typ OZ-57 :
1.Koło transportowe (staliwne) z otw. fi65 – ilość 10 szt.
2.Ślizg wymienny żeliwny, montowany na śruby do odżużlacza – ilość 38 szt.

Załączniki do Ogłoszenie o zamówieniu pn.:"Dostawa części do odżużlaczy typ OZ-57"

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2022-02-17 09:45

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: " Dostawa materiałów preizolowanych"

Ogłoszenie o  zamówieniu   sektorowym

 I. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4
Tel. (029) 742 34 76 REGON 550382872, NIP 7620008850

Tryb zamówienia.
Zamówienie sektorowe

 III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.
www.bip.pecwyszkow.pl

IV. Opis przedmiotu zamówienia.

Dostawa materiałów preizolowanych o n/w właściwościach w/g załączonego zestawienia

1. Rury i kształtki stalowe preizolowane w izolacji z twardej pianki poliuretanowej.
2. Rura osłonowa z polietylenu (PEHD).
3. Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie do sieci ciepłowniczych wraz z pianką izolacyjną i korkami określane w wyszczególnieniu  jako zestaw złącza.
4. System alarmowy Brandes.
5. Parametry pracy sieci ciepłowniczej 130/70oC; Pmax=1,6 MPa;

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2022-03-28 11:23

Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu pn.: ” Dostawa materiałów preizolowanych ”

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2022-03-28 11:23
 • zmodyfikował: Grzegorz Salwin
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-28 11:21

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: " Wykonanie konserwacji komina żelbetowego o wysokości 110 m"

Ogłoszenie o  zamówieniu   sektorowym

 I.  Nazwa i adres Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4 Tel. (029) 742 34 76 REGON 550382872, NIP 7620008850

II. Tryb zamówienia.
Zamówienie sektorowe

III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.
www.bip.pecwyszkow.pl

IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.:Wykonanie konserwacji komina żelbetowego o wysokości 110 m” jest wykonanie następujących prac:  

  1. rury osłonowe kabli zasilających lampy oświetlenia przeszkodowego wymienić na nowe w miejscach uszkodzeń wywołanych przez korozję – zdj. Nr 35;
  2. zabezpieczyć przewody zasilające lampy oświetlenia przeszkodowego przed uszkodzeniem w miejscach przejść przez drzwi;
  3. naprawa instalacji oświetlenia wewnętrznego na pomostach pośrednich – zdj. Nr 49,
  4. dla oświetlenia wewnętrznego poprowadzonego wzdłuż drabiny należy uszkodzone oprawy i przepalone żarówki wymienić na nowe, pozostałe oprawy oświetleniowe należy oczyścić z zabrudzeń – zdj. Nr 47-48;
  5. zawiasy klap włazowych należy poddać konserwacji lub naprawić w celu umożliwienia ich zamykania i otwierania Nr 19 ;
  6. należy uporządkować poszczególne pomosty wewnętrzne z zalegających śmieci;
  7. w płaszczach izolacyjnych przewodów wewnętrznych należy wykonać po trzy okienka rewizyjne (rozstawione na obwodzie co 1200) na każdym pomoście;
  8. otwory na galeriach, w miejscach przejść tras kablowych, należy trwale zabezpieczyć zdj. nr 23-25;
  9. luźne elementy zalegające na galeriach zewnętrznych należy usunąć;
  10. blachy osłonowe dla przewodu czynnego w części nad stropem, które są pozbawione łączników, należy ponownie przykręcić za pomocą wkrętów – zdj. Nr 42;
  11. wykonanie mocowań płyt (kotwy i łączniki) na koronie przewodu nieczynnego zdj. Nr 9
  12. Oczyszczenie lamp oświetlenia przeszkodowego na poziomie 108 m – zdj. Nr 34 ;
  13. wykonanie połączeń wzajemnych między drabinami, które nie posiadają ciągłości – zdj. Nr 38;
  14. Wymienić zamki w drzwiach na 3 poziomach.

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2022-04-21 12:17

Załącznik do ogłoszenie o zamówieniu pn.: Wykonanie konserwacji komina żelbetowego o wysokości 110 m.

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2022-04-21 12:17

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: " Wykonanie dostawy miału węglowego"

Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym
I.Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4 Tel. (029) 742 34 76 REGON 550382872, NIP 7620008850
II.Tryb zamówienia.
Zamówienie sektorowe
III.Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.
www.bip.pecwyszkow.pl
IV.Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.
” Wykonanie dostawy miału węglowego”.

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu pn.: ” Wykonanie dostawy miału węglowego”

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2022-04-27 13:07

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:"Sprzedaż energii elektrycznej do PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie"

Ogłoszenie
o zamówieniu sektorowym
I.Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4
Tel. (029) 742 34 76
REGON 550382872, NIP 7620008850
II.Tryb zamówienia.
Zamówienie sektorowe
III.Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.
www.bip.pecwyszkow.pl
IV.Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.
” Sprzedaż energii elektrycznej do PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie”.
Podstawowe parametry:
•Zużycie energii elektrycznej - szczyt: 318[MWh];
•Zużycie energii elektrycznej - pozaszczytem: 862 [MWh].

Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu pn.: ” Sprzedaż energii elektrycznej do PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie”

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2022-08-31 13:13

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:"Dostawa bębnów zwrotnych"

Ogłoszenie
o zamówieniu sektorowym

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4
Tel. (029) 742 34 76
REGON 550382872, NIP 7620008850
II. Tryb zamówienia.
Zamówienie sektorowe
III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.
www.bip.pecwyszkow.pl

Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu pn.: "Dostawa bębnów zwrotnych"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Salwin
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2022-09-29 06:16

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:"Wykonanie dostawa biomasy drzewnej w formie zrębków"

Ogłoszenie
o zamówieniu sektorowym
I. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4
Tel. (029) 742 34 76
REGON 550382872, NIP 7620008850
II. Tryb zamówienia.
Zamówienie sektorowe
III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.
www.bip.pecwyszkow.pl
IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.
” Wykonanie dostawa biomasy drzewnej w formie zrębków”.
1. Dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy biomasy będącej naturalną substancją pochodzącą z produkcji leśnej – wykorzystywanej w leśnictwie i przerobie drewna – wyłącznie z pozostałości z obróbki drewna oraz niebędąca niebezpieczną i niezawierającą żadnych zanieczyszczeń chemicznych w ilości ok.19000 Mg w roku 2023.
2. Dopuszczamy biomasę o następujących parametrach:
a) Wilgoć całkowita: min. 30%, max. 50%;
b) Wartość opałowa: min. 8,28 - 14 MJ/kg;
c) Zawartość popiołu: max. 4 %;

Załączniki do Ogłoszenia pn.: "Wykonanie dostawa biomasy drzewnej w formie zrębków"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Salwin
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2023-02-08 07:35

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:"Zapytanie ofertowe na dostawę łańcucha górniczego"

Ogłoszenie

o  zamówieniu   sektorowym

 I. Nazwa i adres Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4

Tel. (029) 742 34 76

REGON 550382872, NIP 7620008850

II. Tryb zamówienia.

Zamówienie sektorowe

III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.

www.bip.pecwyszkow.pl

IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.

Dostawę łańcucha do odżużlacza zgrzebłowego typ OZ-57 :

1.     Łańcuch górniczy 18x64 wymiary wg. PN-G-46701- C  kl. C po 7 ogniw parowany –ilość: 272 sztuk;

2.     Zamek boczny 18x64 kl. C wg.: PN-G-46696 z otw. fi 21 mm – ilość: 270 sztuk.

V. Informacja o możliwości  złożenia ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Salwin
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2023-02-13 12:23

Załączniki do ogłoszenie o zamówieniu pn.:"Zapytanie ofertowe na dostawę łańcucha górniczego"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Salwin
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2023-02-13 10:58
 • zmodyfikował: Grzegorz Salwin
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-13 12:27

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Dostawa części do odżużlaczy typ OZ-57 i kotła WR 25"

Ogłoszenie
o zamówieniu sektorowym
I. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4
Tel. (029) 742 34 76
REGON 550382872, NIP 7620008850
II. Tryb zamówienia.
Zamówienie sektorowe
III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.
www.bip.pecwyszkow.pl
IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.
Prosimy o przedstawienie oferty na dostawę następujących elementów do:
A. Elementy do odżużlacza zgrzebłowego typ OZ-57 :

Załączniki do ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Dostawa części do odżużlaczy typ OZ-57 i kotła WR 25"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Salwin
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2023-02-17 10:38
 • zmodyfikował: Grzegorz Salwin
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-17 10:37

Opis strony

Redaguje: Grzegorz Salwin, tel. (029) 74 234 76, ul. Przemysłowa 4, 07-200 Wyszków

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 360193
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-07-11 13:50:25