Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Wyszkowie Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.pecwyszkow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.pecwyszkow.pl

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:"Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejącej Ciepłowni Miejskiej poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa)" - Nr sprawy ( nr TED): 2020/S 113-273150 .

Ogłoszenie
o  zamówieniu   pn.:
Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejącej Ciepłowni Miejskiej poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa).

 I. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4
Miejscowość: Wyszków
Kod NUTS: PL924
Kod pocztowy: 07-200
Państwo: Polska
II. Tryb zamówienia.
W trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia sektorowego.
III. Adres strony internetowej na której zamieszczone są  dokumenty zamówienia .
www.bip.pecwyszkow.pl zakładka przetargi.
IV. Krótki opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie elektrociepłowni biomasowej w taki sposób, żeby zostały osiągnięte i utrzymane parametry na poziomie nie gorszym niż w ofercie, połączenie wybudowanej instalacji z istniejącą ciepłownią w jeden współpracujący i wspólnie obsługiwany, zautomatyzowany układ ciepłowniczy oraz wykonanie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego zgodnie z zapisami Umowy. Wybudowaną elektrociepłownię wyposażyć w kocioł parowy o mocy znamionowej min. 10,56 MW i wydajnościmin.12,50 t/h pary na potrzeby turbiny (plus potrzeby własne), opalany biomasą oraz turbina o mocy min. 2,07MWel na zaciskach generatora.

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2020-06-12 10:50

Załącznik do ogłoszenia o zamówieniu pn.:"Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejącej Ciepłowni Miejskiej poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa)” - Nr sprawy ( nr TED): 2020/S 113-273150

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2020-06-12 10:50

Informacje dodatkowe i wyjaśnienia do zamówienia o numerze TED 2020/S 113-273150

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2020-06-12 11:04

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Dostawa materiałów preizolowanych loco magazyn PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie."

Ogłoszenie
o zamówieniu sektorowym
I. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4
Tel. (029) 742 34 76
REGON 550382872, NIP 7620008850
II. Tryb zamówienia.
Zamówienie sektorowe
III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.
www.bip.pecwyszkow.pl
IV. Opis przedmiotu zamówienia.
Dostawa materiałów preizolowanych o n/w właściwościach w/g załączonego zestawienia

Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu pn.: Dostawa materiałów preizolowanych loco magazyn PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie.

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2021-03-25 07:57

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Wykonanie naprawy komina żelbetowego o wysokości 110 m"

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4 Tel. (029) 742 34 76 REGON 550382872, NIP 7620008850
II. Tryb zamówienia.
Zamówienie sektorowe
III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.
www.bip.pecwyszkow.pl
IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: Wykonanie naprawy komina żelbetowego o wysokości 110 m jest wykonanie następujących prac

Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu pn.: ” Wykonanie naprawy komina żelbetowego o wysokości 110 m”

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2021-04-13 11:29

Informacje dodatkowe i wyjaśnienia do Ogłoszenia o zamówieniu pn.: ”Wykonanie naprawy komina żelbetowego o wysokości 110 m” ”

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2021-04-19 10:17

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:"Sprzedaż energii elektrycznej do PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie"

Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym

I. Nazwa i adres Zamawiającego Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4 Tel. (029) 742 34 76 REGON 550382872, NIP 7620008850
II. Tryb zamówienia. Zamówienie sektorowe
III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ. www.bip.pecwyszkow.pl
IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia. ” Sprzedaż energii elektrycznej do PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie”.
Podstawowe parametry:
• Zużycie energii elektrycznej - szczyt: 318[MWh];
• Zużycie energii elektrycznej - pozaszczytem: 862 [MWh].

Załączniki i wyjaśnienia do Ogłoszenia o zamówieniu pn.: Sprzedaż energii elektrycznej do PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2021-08-16 10:05
 • zmodyfikował: Grzegorz Salwin
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-30 09:30

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:"Badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. i 2022 r."

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2021-08-30 11:29

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:"Sprzedaż energii elektrycznej do PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie". Powtórne ogłoszenie przetargu.

Ogłoszenie o  zamówieniu   sektorowym

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4 Tel. (029) 742 34 76 REGON 550382872, NIP 7620008850
II. Tryb zamówienia.
Zamówienie sektorowe
III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.
www.bip.pecwyszkow.pl
IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.
” Sprzedaż energii elektrycznej do PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie” Powtórne ogłoszenie  przetargu.
Podstawowe parametry:
Zużycie energii elektrycznej - szczyt: 318[MWh];
Zużycie energii elektrycznej -  pozaszczytem: 862 [MWh].

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2021-09-07 11:49
 • zmodyfikował: Grzegorz Salwin
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-07 11:50

Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu pn.: "Sprzedaż energii elektrycznej do PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie". Powtórne ogłoszenie przetargu

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2021-09-07 11:49

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:"Wykonanie badań i pomiarów rozdzielni 15 kV"

Ogłoszenie o  zamówieniu   sektorowym

 I. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4 Tel. (029) 742 34 76 REGON 550382872, NIP 7620008850
II. Tryb zamówienia.
Zamówienie sektorowe
III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.
www.bip.pecwyszkow.pl
IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jestWykonanie badań i pomiarów  rozdzielni 15 kV.
2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca wykona między innymi :

 • Pomiar rezystancji izolacji;
 • Pomiar ochrony przeciwporażeniowej (pomiary napięcia rażenia);
 • Badanie kabli średniego napięcia;
 • Badanie obwodów wtórnych – zabezpieczeń i automatyki;
 • Badanie zabezpieczeń;
 • Przegląd, regulacja napędów i badanie wyłączników;
 • Badanie przekładników prądowych;
 • Badanie przekładników napięciowych;
 • Pomiar rezystancji uziomów;
 • Pomiar rezystancji uziemienia ochronnego;
 • Sprawdzenie działania układów sterowania i sygnalizacji poszczególnych pól.
 • Wystawienie protokołów z w/w pomiarów i badań w tym wykaz ewentualnych usterek.
 • Wykonawca wykona całość prac niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2021-09-16 12:41

Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu pn.: "Wykonanie badań i pomiarów rozdzielni 15 kV"

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2021-09-16 12:41

Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego komina żelbetowego oraz komina stalowego

Prosimy o przedstawienie oferty na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego:
A. Komina żelbetowego;
B. Komina stalowego.

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: " Wykonanie modernizacji kotła WR 25 polegającej na zmniejszeniu mocy w paliwie z 36,25 MW na 19,52 w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie."

Ogłoszenie o  zamówieniu   SEKTOROWYM

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4 Tel. (029) 742 34 76 REGON 550382872, NIP 7620008850
II. Tryb zamówienia.
Zamówienie sektorowe.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień” obowiązującym w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
III. Sposób udostępnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy pobrać ze strony internetowej  www.bip.pecwyszkow.pl , zakładka przetargi.

IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.

” Wykonanie modernizacji kotła WR 25  polegającej na zmniejszeniu mocy w paliwie z 36,25 MW na 19,52 oraz wykonanie remontu rusztu kotła WR 25 w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie”.

  W ramach realizacji zamówienia Wykonawca wykona :
1. Uzgodnienie w UDT dokumentacji technologicznej wykonania zawierające:
- Sposób przeprowadzenia modernizacji i zastosowane technologie,
- Zakres badań doraźnych,
- Zakres dokumentacji powykonawczej.

2. Demontaż ekranu meandrowego składającego się z 45 sztuk rur o średnicy o 38x2.9 o łącznej masie 1970 kg.
3. Demontaż 2 sztuk komór z rury o średnicy o 219.1x14.2 (masa komór: 195 + 170 = 265 kg) wraz z izolacją termiczną o grubości ok. 100mm.
4. Demontaż rur o średnicy o 101.6x5.6 o łącznej masie 750 kg wraz z izolacją termiczną o grubości ok. 100mm.
5. Obcięcie króćców na 2 komorach dolnych kotła i wykonanie den zaślepiających.
6. Wykonanie i montaż tabliczki kotłowej.
7. Wykonanie hydraulicznej próby ciśnieniowej całego kotła podczas odbioru UDT.
8. Naprawa ceramiki kotła.
9. Montaż czujnika temperatury w górnym sklepieniu kotła w miejscu po zdemontowanym ekranie meandrowym.
10. Odtworzenie izolacji termicznej.   
11. Wykonanie badania efektywności energetycznej dla potwierdzenia nowej mocy kotła.
12. Uczestnictwo w odbiorze UDT.
13. Wykonawca wykona całość prac niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2022-01-11 12:56

Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu pn.: ” Wykonanie modernizacji kotła WR 25 polegającej na zmniejszeniu mocy w paliwie z 36,25 MW na 19,52 w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie.”

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2022-01-11 12:56

Opis strony

Redaguje: Grzegorz Salwin, tel. (029) 74 234 76, ul. Przemysłowa 4, 07-200 Wyszków

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 269346
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-11 12:56:50