Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Wyszkowie Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.pecwyszkow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.pecwyszkow.pl

Treść strony

Dostęp do informacji nieudostępnionej

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
2. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem pkt. 3.
3. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w pkt 2,Spólka powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
4. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona lub nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Spółka powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem.
5. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w pkt 1, Spółka ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Spółka może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. O wysokości opłaty powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2021-02-25 06:17

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2021-02-25 06:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1240
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-25 06:17:18