Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Wyszkowie Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pecwyszkow.pl

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: " Wykonanie dostawy miału węglowego"

Ogłoszenie

o  zamówieniu   sektorowym

I.                   Nazwa i adres Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4

Tel. (029) 742 34 76

REGON 550382872, NIP 7620008850

II.                Tryb zamówienia.

Zamówienie sektorowe

III.             Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.

www.bip.pecwyszkow.pl

IV.             Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.

” Wykonanie dostawy miału węglowego”.

1.       Dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy miału węglowego M II A typ 31.2-32.1 warunkowo Zamawiający dopuszcza typ 32.2 w ilości ok.5 000 Mg w roku 2023.

2.       Dopuszczamy miały o następujących parametrach:

a)       Wartość opałowa: 22 MJ/kg, 23 MJ/kg ;

b)      Zawartość popiołu: min.7%, 

c)       Zawartość popiołu: max. 20 %;

d)      Zawartość siarki: max. 0,8%;

e)       Wilgoć całkowita: max. 17%;

f)       Zawartość części lotnych w stanie suchym i bezpopiołowym Vdaf: min. 30%,

g)      Zawartość części lotnych w stanie suchym i bezpopiołowym Vdaf: max. 41%;

h)      Spiekalność wg. Rogi: min. 5;

i)         Spiekalność wg. Rogi: max. 40;

Preferowane dostawy bezpośrednio z kopalni (nie z zakładów przeróbczych). Węgiel musi być jednorodny. Nie może zawierać domieszek: mułu, kamieni i flotu

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Salwin
  • opublikował: Grzegorz Salwin
    data publikacji: 2023-07-18 12:20

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Grzegorz Salwin, tel. (029) 74 234 76, ul. Przemysłowa 4, 07-200 Wyszków

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 332987
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-15 11:57:51