Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Wyszkowie Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pecwyszkow.pl

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Zapytanie ofertowe na wykonanie kontroli rocznej stanu technicznego komina żelbetowego oraz komina stalowego"

Prosimy o przedstawienie oferty na wykonanie kontroli rocznej stanu technicznego:

A.    Komina żelbetowego;

B.     Komina stalowego.

Zakres kontroli musi być wykonany zgodnie obowiązującym prawem, przepisami i normami.

I.                   Komin żelbetowy:

  1. Zakres kontroli:

·      trzon żelbetowy,

·      przewody stalowe,

·      wewnętrzne i zewnętrzne elementy osprzętu stalowego,

  1. Charakterystyka komina:

·      Trzon żelbetowy o stałej średnicy 6,6 m z dwoma przewodami spalinowymi, stalowymi o średnicy 1,8 m izolowanymi

·      Wysokość komina H= 110m

II.                Komin stalowy:

1.      Charakterystyka komina:

·         Średnica wewnętrzna 0,9 m;

·         Wysokość komina H= 15,023m.

Przedmiotowe kominy zlokalizowane są na terenie ciepłowni PEC Sp. z o.o w Wyszkowie, przy ul. Przemysłowej 4.

Kontrola musi  być wykonane zgodnie z obowiązującym prawem przepisami i normami oraz przez osoby posiadające wymagane uprawnienia i dysponujące stosowną wiedzą i doświadczeniem do wykonania przedmiotu zamówienia.

Oferta winna zawierać:

·      Cenę ryczałtową za wykonane prace oddzielnie dla każdego komina;

·      Termin wykonania prac – nie później niż do 15.07.2023 roku;

·      Warunki płatności;

·      Zakres kontroli.

Osoba kontaktowa:

  • Grzegorz Salwin tel. 029 74 234 76, 607 706 042

Ofertę należy złożyć w:

a.      formie elektronicznej (skan oferty) na adres: przetargi@pecwyszkow.pl,

b.      w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego PEC sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4, 07-200 Wyszków  

w termin składania ofert: 12.06.2023r.

Termin związania ofertą: 3 miesiące.

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66§ 1 Kodeksu Cywilnego. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przeglądu ofert. PEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany procedury, a także odrzucenia jednej, wielu lub wszystkich ofert bez podania przyczyn i bez konieczności informowania o motywach swoich decyzji.

Wszelkie koszty udziału w postępowaniu każda strona ponosi we własnym zakresie, bez możliwości ich refundacji.

W ramach całego procesu negocjacji PEC Sp z o.o. Wyszków , zastrzega sobie prawo do:

§  swobodnego wyboru kontrahenta(ów), dostawcy(ów), a także odstąpienia od prowadzonej procedury (w całości lub części) bez podania przyczyny.

§  Przerywania lub zawieszania procedury w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

§  Negocjowania zmian w każdej otrzymanej ofercie.

§  Prowadzenia negocjacji oddzielnie z każdym z  potencjalnych partnerów, z kilkoma z nich albo ze wszystkimi równocześnie.

§  Żądania dodatkowych informacji dotyczących dowolnego, potencjalnego partnera, dowolnej oferty lub jej elementów.

Odmowy przyjęcia dodatkowych informacji dotyczących zmiany warunków ofert, chyba że będą one odpowiedzią na zadane przez PEC Sp .z o.o. pytania pisemne  lub też będą prezentowane w trakcie prowadzonych spotkań lub negocjacji z potencjalnymi partnerami lub zgodą PEC Sp. z o.o. Wyszków.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Salwin
  • opublikował: Grzegorz Salwin
    data publikacji: 2023-05-29 11:35

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Grzegorz Salwin, tel. (029) 74 234 76, ul. Przemysłowa 4, 07-200 Wyszków

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 332984
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-15 11:57:51