Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Wyszkowie Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.pecwyszkow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.pecwyszkow.pl

Treść strony

Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego komina żelbetowego oraz komina stalowego

Prosimy o przedstawienie oferty na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego:
A. Komina żelbetowego;
B. Komina stalowego.

I. Komin żelbetowy:
1. Zakres ekspertyzy:

 • trzon żelbetowy,
 • wewnętrzne przewody stalowe,
 • wewnętrzne i zewnętrzne elementy osprzętu stalowego,
 • ocena stanu i pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej.

2. Charakterystyka komina:

 • Trzon żelbetowy o stałej średnicy 6,6 m z dwoma przewodami spalinowymi, stalowymi o średnicy 1,8 m izolowanymi
 • Wysokość komina H= 110m

3. Ramowy zakres prac obejmuje:

 • oględziny powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej trzonu;
 • oględziny osprzętu stalowego komina;
 • oględziny stalowych przewodów wraz z ultradźwiękowym pomiarem grubości blach na całej wysokości;
 • Badania betonu młotkiem sklerometrycznym wraz z określeniem parametrów wytrzymałościowych i oceną statystyczną wyników dla betonu na całej wysokości płaszcza żelbetowego komina;
 • wykonanie pomiarów geodezyjnych pionowości komina;
 • kontrola stanu technicznego i bezpieczeństwa zamocowań urządzeń nadawczych wraz z konstrukcjami nośnymi operatorów GSM i operatorów radiowych;
 • kontrolna analiza statystyczno – wytrzymałościowa;
 • ocena stanu i pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej wraz z protokólarnym potwierdzeniem jej stanu technicznego i skuteczności ochrony;
 • analiza wyników z opracowaniem wniosków;
 • opracowanie technologii napraw;
 • wykonanie dokumentacji fotograficznej;
 • opracowanie oceny stanu technicznego z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi, dotyczącymi warunków dalszej eksploatacji komina, określenie zakresu napraw, konserwacji oraz zaleceń eksploatacyjnych warunkujących dalszą bezpieczną eksploatację obiektu.

II. Komin stalowy:
1. Charakterystyka komina:

 • Średnica wewnętrzna 0,9 m;
 • Wysokość komina H= 15,023m.

2. Ramowy zakres prac obejmuje:

 • Oględziny i opis istniejącego stanu technicznego;
 • ocena stanu technicznego konstrukcji komina oraz konstrukcji wsporczej;
 • Pomiary ultradźwiękowe grubości blach trzonu stalowego komina na całej wysokości oraz w strefach najbardziej narażonych na korozję (połączenia spawane, połączenia kołnierzowe segmentów, przestrzenie między-żebrowe);
 • Badanie stanu złączy połączeń kołnierzowych komina;
 • Ocena stanu połączeń śrubowych i spawanych;
 • Analiza zabezpieczeń antykorozyjnych komina;
 • Wykonanie pomiarów geodezyjnych pionowości komina;
 • Przegląd oraz pomiar instalacji odgromowej wraz z protokólarnym potwierdzeniem jej stanu technicznego i skuteczności ochrony;
 • Wykonanie dokumentacji fotograficznej;
 • opracowanie technologii napraw.
 • opracowanie oceny stanu technicznego z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi, dotyczącymi warunków dalszej eksploatacji komina, określenie zakresu napraw, konserwacji oraz zaleceń eksploatacyjnych warunkujących dalszą bezpieczną eksploatację obiektu.

Przedmiotowe kominy zlokalizowane są na terenie ciepłowni PEC Sp. z o.o w Wyszkowie, przy ul. Przemysłowej 4.
Ekspertyzy muszą  być wykonane zgodnie z obowiązującym prawem przepisami i normami oraz przez osoby posiadające wymagane uprawnienia i dysponujące stosowną wiedzą i doświadczeniem do wykonania przedmiotu zamówienia.
Oferta winna zawierać:

 • Cenę ryczałtową za wykonane prace oddzielnie dla każdego komina;
 • Termin wykonania prac – nie później niż do 31.03.2022 roku;
 • Warunki płatności;
 • Zakres ekspertyzy.

Osoba kontaktowa:

 • Grzegorz Salwin tel. 029 74 234 76, 607 706 042

Termin składania ofert: 25.01.2022r.

Termin związania ofertą: 4 miesiące.

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66§ 1 Kodeksu Cywilnego. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przeglądu ofert. PEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany procedury, a także odrzucenia jednej, wielu lub wszystkich ofert bez podania przyczyn i bez konieczności informowania o motywach swoich decyzji.
Wszelkie koszty udziału w postępowaniu każda strona ponosi we własnym zakresie, bez możliwości ich refundacji.
W ramach całego procesu negocjacji PEC Sp z o.o. Wyszków , zastrzega sobie prawo do:

 • swobodnego wyboru kontrahenta(ów), dostawcy(ów), a także odstąpienia od prowadzonej procedury (w całości lub części) bez podania przyczyny.
 • Przerywania lub zawieszania procedury w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
 • Negocjowania zmian w każdej otrzymanej ofercie.
 • Prowadzenia negocjacji oddzielnie z każdym z potencjalnych partnerów, z kilkoma z nich albo ze wszystkimi równocześnie.
 • Żądania dodatkowych informacji dotyczących dowolnego, potencjalnego partnera, dowolnej oferty lub jej elementów.
 • Odmowy przyjęcia dodatkowych informacji dotyczących zmiany warunków ofert, chyba że będą one odpowiedzią na zadane przez PEC Sp .z o.o. pytania pisemne  lub też będą prezentowane w trakcie prowadzonych spotkań lub negocjacji z potencjalnymi partnerami lub zgodą PEC Sp. z o.o. Wyszków

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2022-01-10 12:05

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Grzegorz Salwin, tel. (029) 74 234 76, ul. Przemysłowa 4, 07-200 Wyszków

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 269351
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-11 12:56:50