Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Zapytanie ofertowe na wykonanie szkolenia i przeprowadzenie egzaminu na uprawnienia energetyczne

Prosimy o przedstawienie oferty na wykonanie szkolenia i przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego na uprawnienia energetyczne w następującym zakresie:

 1.  34 osób w zakresie Grupa 2 w tym:
 1.  punkty 1,2,4,5,6,7,8,10 w zakresie: obsługa, konserwacja, remonty, montażu, prace kontrolno-pomiarowe – na stanowisku eksploatacji 24 osób. W tym  na stanowisku dozoru i eksploatacji 4 osób.
 2.  punkty 1,2,4,5,6,7,8,10 w zakresie: obsługa, konserwacja, remonty, montażu prace kontrolno-pomiarowe – na stanowisku eksploatacji 10 osób. W tym  na stanowisku dozoru i eksploatacji 2 osób.
 3. Wszystkie 34 osób posiadają uprawnienia grupy 2. 

Szkolenie i egzamin należy przeprowadzić w dwóch turach oddzielnie dla punktu a i b. 

Termin szkolenia i egzaminu do 10.03.2020 roku. Ważność posiadanych uprawnień do 15.04.2020 roku.

 1. 7 osób w następującym zakresie: Grupa 3 punkty 4,6,7,9,10 w zakresie: obsługa, konserwacja, remonty, prace kontrolno-pomiarowe – na stanowisku eksploatacji. W tym  na stanowisku dozoru i eksploatacji 1 osoba. Wszystkie 7 osób posiadają uprawnienia grupy 3.

Termin szkolenia i egzaminu w okresie 20.08 do 10.09.2020 roku.

 1. 2 osób w następującym zakresie: Grupa 1 punkty 1,2,3,4,10 w zakresie: obsługa, konserwacja, remonty, montażu. Wszystkie 2 osoby posiadają uprawnienia grupy 1.

Termin szkolenia i egzaminu do 10.03.2020 roku. Ważność posiadanych uprawnień do 15.04.2020 roku.

Szkolenie i egzamin:

 • dla punktów 1,2 należy przeprowadzić w siedzibie PEC w Wyszkowie.
 • Dla punktu 3 może się odbyć poza siedzibą PEC.

Oferta powinna zawierać:

 • cenę;
 • terminy wykonania;
 • warunki wykonania.

Osoba kontaktowa:

 • Grzegorz Salwin  tel.: 607 706 042

Ofertę należy złożyć w:

 1. formie elektronicznej (skan oferty) na adres: sekretariat@pecwyszkow.pl,
 2. w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego PEC sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4, 07-200 Wyszków

do dnia 11.02.2020 r. godz. 13:00.

 1. Dla ofert przesłanych pocztą lub kurierem za dzień dostarczenia oferty uważa się dzień wpływu w/w. do siedziby Zamawiającego.
 2. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcy bez rozpatrywania

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66§ 1 Kodeksu Cywilnego. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przeglądu ofert. PEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany procedury, a także odrzucenia jednej, wielu lub wszystkich ofert bez podania przyczyn i bez konieczności informowania o motywach swoich decyzji.

Wszelkie koszty udziału w postępowaniu każda strona ponosi we własnym zakresie, bez możliwości ich refundacji.

W ramach całego procesu negocjacji PEC Sp z o.o. Wyszków , zastrzega sobie prawo do:

 • swobodnego wyboru kontrahenta(ów), dostawcy(ów), a także odstąpienia od prowadzonej procedury (w całości lub części) bez podania przyczyny.
 • Przerywania lub zawieszania procedury w dowolnym momencie bez podania przyczyny,
 • Negocjowania zmian w każdej otrzymanej ofercie
 • Prowadzenia negocjacji oddzielnie z każdym z  potencjalnych partnerów, z kilkoma z nich albo ze wszystkimi równocześnie
 • Żądania dodatkowych informacji dotyczących dowolnego, potencjalnego partnera, dowolnej oferty lub jej elementów
 • Odmowy przyjęcia dodatkowych informacji dotyczących zmiany warunków ofert, chyba że będą one odpowiedzią na zadane przez PEC Sp .z o.o. pytania pisemne  lub też będą prezentowane w trakcie prowadzonych spotkań lub negocjacji z potencjalnymi partnerami lub zgodą PEC Sp. z o.o. Wyszków
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2020-02-06 11:02

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Grzegorz Salwin, tel. (029) 74 234 76, ul. Przemysłowa 4, 07-200 Wyszków

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 221788
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-01-21 11:27

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

[adres]: 07-200 Wyszków, ul. Przemysłowa 4

[NIP / REGON]: 7620008850 / 550382872
 

Dane kontaktowe

telefon: 29 74 234 76-77, 29 74 241 30

fax: 29 74 261 83

e-mail: sekretariat@pecwyszkow.pl

Godziny urzędowania

[dni - godziny] poniedziałek - piątek 7:30-15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 241620
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-21 11:27

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl